គួរ​យល់​ដឹង

ប្រភេទត្រីទឹកសាបសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលកូនខ្មែរគួរស្គាល់ទាំងអស់គ្នា

(អត្ថបទនេះអានចំនួន 1 នាទី)

ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសសំបូរទៅដោយត្រីទឹកសាប ដោយសារមានប្រព័ន្ធទំនាបលិចទឹកប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំនៅតាមបណ្តោយទន្លេមេគង្គ ជំុវិញបឹងទន្លេសាប ដងទន្លេសាប និង ទំនាបខាងត្បួងរាជធានីភ្នំពេញ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផលនេសាទទឹកសាបនែប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិន ឥណ្ឌា បង់ក្លាដេស។ ហើយប្រទេសកម្ពុជាមានត្រីទឹកសាបប្រមាណជាង ៥០០ ប្រភេទ តោះមកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយ និង រាមកេរ្តិ៍ដូចខាងក្រោមនេះ

 

អត្ថបទពេញនិយម

ទៅលើ