ទេសចរណ៍

តំបន់ទេសចរណ៍ សហគមន៍ បឹងឈូក កំពុងតែមានការ ចាប់អារម្មណ៍ ពី អ្នកទេសចរណ៍ខ្មែរក្នុងតំបន់

(អត្ថបទនេះអានចំនួន 1 នាទី)

តំបន់ ទេសចរណ៍ សហគមន៍ បឹង ឈូក ឬ ហៅថា ចំបក់ ធំ ជា រមណីយដ្ឋាន ថ្មី មួយ របស់ ឃុំ ខ្នារ សណ្ដាយ ស្រុក បន្ទាយស្រី ខេត្ដសៀមរាប ដែលមានចំងាយប្រហែលជា ៣៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីក្រុង សៀមរាប ហើយតំបន់ នេះ មាន លក្ខណៈ អំណោយផល សម្រាប់ អ្នក ចូលចិត្ត ខ្យល់អាកាស បរិសុទ្ធធម្មជាតិ។

តំបន់ ទេសចរណ៍ បឹង ឈូក នោះ កំពុង ទាក់ទាញ និង មានការ ចាប់អារម្មណ៍ ពី អ្នកទេសចរណ៍ខ្មែរយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ តំបន់ នោះ វា បាន អភិរក្ស ជា លក្ខណៈ ធម្មជាតិ ជិះ ទូក មើល សត្វ ស្លាប កំសាន្ត តាម ដងព្រៃ និង ជិះ ទូក ទៅ ទស្សនា នៅ តាម ដង ព្រៃ កោងកាង ទឹកសាប ផង រួមទាំង តម្លៃ ម្ហូបអាហារ ក៏ មាន តម្លៃ សមរម្យ ផងដែរ។

តំបន់ទេសចរណ៍ សហគមន៍ បឹងឈូក មានការ ចាប់អារម្មណ៍ ពី អ្នកទេសចរណ៍ខ្មែរយ៉ាងខ្លាំង

ហើយទីតាំងតំបន់នេះហើយដែល តារាហូលីហូដ Angelina Jolie បានថតស្ពតផ្សាយពាណិជ្ជអោយក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បី Louis Vuitton ផងដែរ។

តំបន់ទេសចរណ៍ សហគមន៍ បឹងឈូក មានការ ចាប់អារម្មណ៍ ពី អ្នកទេសចរណ៍ខ្មែរយ៉ាងខ្លាំង

តំបន់ទេសចរណ៍ សហគមន៍ បឹងឈូក មានការ ចាប់អារម្មណ៍ ពី អ្នកទេសចរណ៍ខ្មែរយ៉ាងខ្លាំង

តំបន់ទេសចរណ៍ សហគមន៍ បឹងឈូក មានការ ចាប់អារម្មណ៍ ពី អ្នកទេសចរណ៍ខ្មែរយ៉ាងខ្លាំង

អត្ថបទពេញនិយម

ទៅលើ