ទេសចរណ៍

សត្វស្លាបកំពុងមានការកើនឡើង គួរអោយកត់សំគាល់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបបឹងពារាំង ខេត្តសៀមរាប

(អត្ថបទនេះអានចំនួន 1 នាទី)

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ កំពុងមានការកើនឡើងច្រើន ខណៈមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ តំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង ហើយនៅទីនេះក៏មានខ្យុសអង្គុយលេង ដែលអាចអោយលោកអ្នកនាំគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្រ័ មកស្រូបយក ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធ ទស្សនាសត្វស្លាប នឹង ស្ទួចត្រី រឺ មកទទួលទានអាហារដែលមានឱជារស់ឆ្ងាញ់ពិសារផងដែរ។

ហើយមានទីតាំងនៅ​ចន្លោះ​ភូមិសាស្ត្រ​សង្កាត់​ជ្រាវ និង​ សង្កាត់​ចុងឃ្នៀស ចម្ងាយ​ប្រមាណ ៧​ គីឡូម៉ែត្រ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ពី​ទីក្រុង​សៀមរាប ជាង ១០ គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់អង្គរ ។ បច្ចុប្បន្ន ទីនោះ​មាន​ជីវចម្រុះ និង​ព្រៃ​លិច​ទឹក​ជាច្រើន​ប្រភេទ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​សត្វ​ស្លាប​ជាច្រើន​កំពុង​ប្រជុំ​គ្នា​រក​ចំណី​លើ​ផ្ទៃ​ទឹក​ដ៏​ធំធេង និង​រស់នៅ​ដូចជា​តំបន់​អភិរក្ស​សត្វ​ស្លាប​ព្រែក​ទាល់​ដែរ  ហើយបាន​និង​កំពុង​ក្លាយ​ជា​គោលដៅ​ទេសចរណ៍ និង​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​ភ្ញៀវ ទេសចរ​ជាតិ និង អន្តរជាតិ ដែល​បាន​ទៅដល់​ទឹកដី​ខេត្ត​សៀមរាប បន្ទាប់ពី​ទស្សនា​ប្រាសាទ​នានា​រួច។

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

នេះជារូបភាពបង្ហោះឌ្រូន សត្វស្លាបរាប់ពាន់ នៅតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង

ខ្យុសអង្គុយលេង ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធ ទស្សនាសត្វស្លាប នឹង ស្ទួចត្រី រឺ កន្លែងទទួលទានអាហារ

ខ្យុសអង្គុយលេង ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធ ទស្សនាសត្វស្លាប នឹង ស្ទួចត្រី រឺ កន្លែងទទួលទានអាហារ

ខ្យុសអង្គុយលេង ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធ ទស្សនាសត្វស្លាប នឹង ស្ទួចត្រី រឺ កន្លែងទទួលទានអាហារ

ខ្យុសអង្គុយលេង ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធ ទស្សនាសត្វស្លាប នឹង ស្ទួចត្រី រឺ កន្លែងទទួលទានអាហារ

ខ្យុសអង្គុយលេង ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធ ទស្សនាសត្វស្លាប នឹង ស្ទួចត្រី រឺ កន្លែងទទួលទានអាហារ

ខ្យុសអង្គុយលេង ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធ ទស្សនាសត្វស្លាប នឹង ស្ទួចត្រី រឺ កន្លែងទទួលទានអាហារ

តំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅបឹងពារាំង សត្វស្លាបកំពុងមានការកើនឡើង គួរអោយកត់សំគាល់

អត្ថបទពេញនិយម

ទៅលើ