ព័ត៌មាន

ប្រទេសចិនប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Drone ដើម្បីប្រកាសអាសន្ន អំពី វីរ៉ុស ខូវិត-១៩

(អត្ថបទនេះអានចំនួន 1 នាទី)

ប្រទេសចិនកំពុងប្រើគ្រប់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូរ៉ូណាវីរ៉ុស រឺ ខូវិត-១៩ សាហាវមួយនេះ។ មួយក្នុងចំនោមពួកគេគឺការប្រើប្រាស់ដ្រូនដែលកំពុងហោះហើរនៅលើទីក្រុងស៊ីនជិន ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តហ្គ័រដុង។

ប្រទេសចិនប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក

ប្រទេសចិនប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក

អាជ្ញាធរចិនកំពុងប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនដោយប្រើវិធីព្រមានពីរគឺទី ១ មានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាមួយឧបករណ៍បំពងសម្លេងដែលស្នើសុំឱ្យពលរដ្ឋចិនរក្សារបាំងមុខដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆ្លង មេរោគកូរ៉ូណាវ៉ាវី តាមរយៈបាក់តេរីនៅលើអាកាស។

ប្រទេសចិនប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក

ប្រទេសចិនប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក

វិធីសាស្រ្តទី ២ ទាក់ទងនឹងដ្រូនដែលមានផ្ទាំងរូបភាពដែលមានលេខកូដ QR លេខកូដនេះនៅពេលអានដោយទូរស័ព្ទចល័តអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កត់ត្រាស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ សន្មតថាអាជ្ញាធរនឹងប្រើកំណត់ត្រាទាំងនេះដើម្បីរក្សាចំណេះដឹងអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេ។

ប្រទេសចិនប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក

ប្រទេសចិនប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក

អត្ថបទពេញនិយម

ទៅលើ